Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
Dopis v zvezi z izplačilom Dodatkov za delo v rizičnih razmerah  (13.08.2020)

V imenu obeh sindikatov s področja delovanja Centrov za socialno delo
- Sindikata Centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, KSS Pergam in
- Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije

posredujemo Dopis v zvezi z izplačilom Dodatkov za delo v rizičnih razmerah (39. čl. KPJS) in Dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. čl. ZIUZEOP) s katerim želimo, da seznanite vse zaposlene na Centrih za socialno delo.


Dopis

Najnovejše informacije, ukrepi in priporočila v zvezi s pojavom Koronavirusa COVID-19  (26.03.2020)

Najnovejše informacije dobite na spletni strani KSS Pergam!

Splošni napotki NIJZ.


Dosedanja dogajanja


Zapis sestanek na MDDSZ 16.3.2020.

Dopis ministru Janezu Cigler Kralj.

POZIV K OLAJŠANJU POGOJEV ZA DELO NA DOMU.

Dopis MJU 16.03.2020.

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin.

Izjava PSRSJS.

Dopis CSD-jem.

Dopis MJU 17.03.2020.SPORAZUM O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV   (27.11.2018)
Vlada Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja soglašajo z vsebino naslednjih točk tega sporazuma:

I. Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v letih 2018, 2019, 2020 in 2021, ne bo brez soglasja s podpisniki tega dogovora dodatno posegala v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so dogovorjene s tem sporazumom.

V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega sporazuma, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.

O temeljnih vprašanjih s področja uslužbenske zakonodaje (ZJU) in sistema plač v javnem sektorju (ZSPJS) bo potrebno soglasje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade. V zvezi z navedenim se Vlada Republike Slovenije zavezuje doseči najvišjo možno stopnjo usklajenosti z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in predlog zakonodaje poslati v zakonodajni postopek s priloženo izjavo o stopnji usklajenosti.

Celoten sporazum vam je dosegljiv tu.

Jakob Počivavšek

Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja  (21.05.2018)
Ljubljana, 20.5.2018

IZJAVA ZA JAVNOST

V Koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja po večmesečnem molku vladne strani obveščamo javnost, da Vlada Mira Cerarja v odstopu neposredno krši peti in šesti odstavek 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Kljub pozivu k pogajanjem o letni uskladitvi plačne lestvice, ki bi se po ZSPS morala pričeti najkasneje do 1. maja tekočega leta in h katerim smo vladno stran in predsednike koalicijskih strank pozvali dne 6.4.2018, do današnjega dne še ni sklicala pogajalske komisije, na kateri bi se pogajanja o letni uskladitvi plač pričela.

Podrobno ... (PDF)Razpust posebne vladne pogajalske skupine  (16.04.2018)
Spoštovane kolegice in kolegi,

V vednosti vam pošiljam sporočilo za javnost po seji Vlade, s katero so razpustili posebno vladno pogajalsko skupino. Obvestila z Vladne strani sicer (še) ni nobenega, predlagam pa, da se o tem pogovorimo v ponedeljek, ko se sestanemo.

SPOROČILO ZA JAVNOST - 176. redna seja Vlade RS (PDF)

Lep pozdrav,
Jakob Počivavšek

Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest to 26. PR - obvestilo o objavi aneksov h KP  (13.09.2017)
Obveščamo vas, da so bili dne 29. 8. 2017 v Uradnem listu št. 46 objavljeni:

1.    Aneks št. 10 h kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS);

2.    Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del;

3.    Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi;

4.    Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije;

5.    Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;

6.    Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji;

7.    Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del;

8.    Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del;

9.    Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del;

10.    Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del;

11.    Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del; in

12.    Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost,


Obvestilo (PDF)

Poročilo o posvetu o reorganizaciji CSD  (08.03.2017)
Poročilo o posvetu o reorganizaciji CSD, ki je potekal v Državnem svetu.

Poročilo (PDF)

Reorganizacija CSD - POSVET v DRŽAVNEM SVETU  (07.03.2017)
Na spletni strani Državnega sveta Republike Slovenije je objavljena celotna razprava o reorganizaciji centrov za socialno delo.

Kakšna stališča zavzema sindikat si lahko ogledate na video posnetku razprave, časovno od 2:05 dalje.Preveč izplačane plače  (22.01.2017)
V KSS PERGAM smo prejeli odločitev Vrhovnega sodišča v reviziji, ki smo jo vložili zaradi zahtevka enega od delodajalcev v javnem sektorju proti delavki zaradi domnevno preveč izplačane plače po 3.a členu ZSPJS. Na naše veliko veselje smo tako končno dobili odločitev Vrhovnega sodišča, ki je reviziji ugodilo in zavrnilo zahtevek delodajalca. V prilogi vam pošiljam anonimizirano sodbo, za katero upam, da bo še komu v pomoč.


Sodba
V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.

Na razpolago pa vam je pisna pristopna izjava.
Pristopna izjava
KSS Pergam
SINCE07
Sindikat Centrov za socialno delo

Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljani

Telefon
051 208 087 (Perica Radonjič)
051 208 089 (Tadej Zajec)

Elektronska pošta
info.since07 (@) gmail.com

Na telefon 051 208 087 smo dosegljivi vsak delovni dan med 8.00 in 17.00 uro.

Transakcijski račun številka
61000-0000545972
odprt pri Delavski hranilnici
Zloženka SINCE07 (novo) 
Za pravno pomoč se lahko obrnete na nas preko telefona ali elektronske pošte ali na pravnika KSS Pergam:

Pravna svetovalka
IDA MIŠIČ PAVŠEK, univ. dipl. pravnica
E-pošta: ida.misic(@)sindikat-pergam.si
Tel.: (01) 2302 246

Pravni svetovalec
Aleš Bortek, univ.dipl.pravnik
E-pošta: ales.pergam (@) siol.net
Tel.: (01) 2302 246; 2310 476
 
Designed & Administrated by: Maja Štajer